22.06.2021 Per Gustafsson

Løpet arrangeres med 4 * 200 i kohorter. Kohortene blir satt opp i henhold til starttider og klubbvis.

22.06.2021 Per Gustafsson

På lørdag og søndag legger vi ut to A løyper (3 km og 5 km) og en B løype for sjåfører og ledsagere.

28.05.2021 Per Gustafsson

Det er nå lagd to løyper i tilsvarende terreng og kartkvalitet som på Heistadmoen. For løpere som skal delta på Jr. VM-testløp så bør dette være to relevante økter.