Løpet arrangeres med 4 * 200 i kohorter. Kohortene blir satt opp i henhold til starttider og klubbvis.

22.06.2021